การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ1
17-07
2566
  วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้ชม 234 คน : ใหม่ล่าสุด
2
17-07
2566
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566 วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ผู้ชม 191 คน : ใหม่ล่าสุด
3
17-07
2566
  วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้จัดกิจกรรมในภาคเช้า ”ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” ผู้ชม 301 คน : ใหม่ล่าสุด
4
17-07
2566
  วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในวันเกิดเด็กหญิงเอมิกา วงษ์มิตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้นำเค้กวันเกิดมาให้นักเรียนทั้งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับประทาน และร่วมอวยพรวันเกิด ทางโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ปกครองเด็กหญิงเอมิกา วงษ์มิตร ผู้ชม 258 คน : ใหม่ล่าสุด
5
16-07
2566
  วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 นางคำไพวรรณ์ วัดปาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะครูนักเรียน นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านเสียว ผู้ชม 276 คน : ใหม่ล่าสุด
6
16-07
2566
  วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๑ ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลเลย อ.เมืองเลย จ.เลย ผู้ชม 598 คน
7
16-07
2566
  วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 นำนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากกองทุนสีตลาภิรม จำนวน 3 ทุน ผู้ชม 200 คน
8
16-07
2566
  9 มิถุนายน 2566 คุณสาคร ทิพย์วัฒน์ และคุณโฮ๊กคาชอน เนื่องในอายุครบ 49 ปี ได้มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวและไอศรีม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ผู้ชม 250 คน
9
16-07
2566
  8 มิถุนายน 2566 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 292 คน
10
16-07
2566
  8 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้ชม 474 คน
   
ระบบ
งาน
บริการ
+ ทั้งหมดคลิป กิจกรรม/VTR
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ คุณครูจินตพร บัวติก ปี พ.ศ.2565
  • เด็กไทยฟันดีรุ่น 2 รร บ้านไทยสามัคคี
  • พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
  • โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี