Untitled Document

วันพุธ ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เนื่องในวันเกิดเด็กหญิงเอมิกา วงษ์มิตร ????????????

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้นำเค้กวันเกิดมาให้นักเรียนทั้งโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีได้รับประทาน

และร่วมอวยพรวันเกิด ทางโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ปกครองเด็กหญิงเอมิกา วงษ์มิตร เป็นอย่างสูงและขอคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยชัย

ให้คิดหวังสิ่งใดก็สมดังปรารถนา แคล้วคลาดปลอดภัย

อันตรายใดๆ ขอให้มลายหายไป โชคดีมีชัย สุขภาพดีทั้งกาย และใจ สุขสดใส จากนี้และตลอดไป ????????????????

ผู้ชม : 210 คน

ดาวโหลดข้อมูล