Untitled Document

 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

 26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 

มีการประกวดแข่งขันผลงานมากมายและประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี ????‍????‍????‍????

"สุนทรภู่" กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นิพนธ์วรรณคดีไทยหลายเรื่องทั้ง พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน สุภาษิตสอนหญิง

ซึ่งไทยยกเป็นยอดกวี

ผู้ชม : 150 คน

ดาวโหลดข้อมูล