Untitled Document
คลิป กิจกรรม/VTR
  • สู่เส้นชัยวัยเกษียณ ความพากเพียรที่ภาคภูมิ คุณครูจินตพร บัวติก ปี พ.ศ.2565
  • เด็กไทยฟันดีรุ่น 2 รร บ้านไทยสามัคคี
  • พิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565
  • กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
  • โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี